Igra Crtani slajd puzzle crtić online

Igra Cartoon Halloween Slide Puzzle

Crtani slajd puzzle crtić (Cartoon Halloween Slide Puzzle):

Želite se zabaviti i uzbuditi? Zatim pokušajte igrati crtane zagonetke za Halloween Slide. Na ekranu ćete vidjeti slike koje prikazuju prizore proslave Noći vještica raznih likova iz crtića. Moći ćete se izmjenjivati u200bu200botvarajući svaku sliku pred sobom. Odabirom jednog od njih vidjet ćete kako će se raspasti na fragmente. Sada te dijelove prenosite i spajate zajedno, morat ćete potpuno vratiti izvornu sliku koju ste vidjeli ranije.